داروسازی لیست طبقات درمانی داروها

لیست طبقه‌های درمانی داروها

آنتاگونیست های فلزات سنگین

داروهای ادرار آور

آنتاگونیست های وازوپرسین

دیورتیک های اسموتیک

دیورتیک های تیازیدی

دیورتیک های شبه تیازیدی

دیورتیک های موثر بر لوپ

دیورتیک های نگهداره پتاسیم

داروهای دفع کننده اسید اوریک

عوامل جایگزین کننده

عوامل حذف کننده یونی

سایر عوامل حذف کننده

عوامل حذف کننده پتاسیم

عوامل حذف کننده فسفات

عوامل قلیایی کننده

عوامل مسمومیت زدایی آمونیاک

محلول های شستشو

مواد حامل کالری

نسل اول آنتی هیستامین ها

نسل دوم آنتی هیستامین ها

داروهای شل کننده عضلات اسکلتی

داروهای شل کننده عضلات اسکلتی با اثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی

داروهای شل کننده عضلات با اثر مستقیم بر روی عضلات

داروهای فلج کننده عصب-عضله

داروهای متفرقه شل کننده عضلات اسکلتی

مشتقات گابا- با اثر شل کنندگی عضلات

داروهای متفرقه اتونومیک

داروهای مقلد پاراسمپاتیک (کلینرژیک)

داروهای مقلد سمپاتیک (آدرنرژیک ها)

آگونیست های آلفا و بتا آدرنرژیک

داروهای آگونیست آلفا آدرنرژیک

داروهای آگونیست بتا آدرنرژیک

داروهای مهارکننده آلفا آدرنرژیک

داروهای انتخابی مهارکننده آلفا۱ آدرنرژیک

داروهای غیرانتخابی مهارکننده آلفا آدرنرژیک

مهارکننده های کلینرژیک (آنتی کلینرژیک)

داروهای آنتی موسکارینیک ها - ضد اسپاسم ها

اختلالات بینایی

رونتگن گرافی

سل

داروهای تنفسی متفرقه

داروهای خلط آور

داروهای ضد سرفه

داروهای ضدالتهاب

تثبیت کننده های ماست سل ها

تعدیل کننده های لوکوترین

داروهای کاهش دهنده کشش سطحی در ریه (سورفکتانت ها)

داروهای گشاد کننده برونش

داروهای موکولیتیک

داروهای شل کننده عضلات صاف ادراری - تناسلی

داروهای شل کننده عضلات صاف تنفسی

داروهای ضد باکتری

آمینوگلیکوزیدها

بتا لاکتام های متفرقه

پنی سیلین ها

تتراسیکلین ها

داروهای متفرقه آنتی باکتریال

سفالوسپورین ها

سولفونامیدها

کلرامفنیکل

کینولون ها

ماکرولید ها

داروهای ضد پروتوزوآل

داروهای آمیب کش

داروهای ضد مالاریا

داروهای متفرقه ضد پروتوزوآل

داروهای ضد عفونت ادراری

داروهای ضد قارچ

آزول ها

آلیل آمین ها

اکینو کاندین ها

پلی ان ها

پیریمیدین ها

داروهای متفرقه ضد قارچ

داروهای ضد کرم

داروهای ضد مایکوباکتریوم

داروهای ضد توبرکلوز

داروهای متفرقه ضد مایکوباکتریوم

داروهای ضد ویروس

آدامانتان ها

اینترفرون ها

داروهای ضد رترو ویروس

داروهای ضد ویروس هپاتیت C

داروهای متفرقه ضد ویروس

مهارکننده های نورامینید ها

مونوکلونال آنتی بادی ها

نوکلئوزید ها و نوکلئوتید ها

داروهای متفرقه ضد عفونت

داروهای متفرقه ضد عفونت موضعی

داروهای اسکلروزان

داروهای ضد چربی

داروهای متفرقه کاهش دهنده چربی خون

داروهای مهارکننده اسیدهای صفراوی

داروهای مهارکننده جذب کلسترول

مشتقات فیبریک اسید

مهارکننده های هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز

داروهای قلبی

داروهای آنتی آریتمی

داروهای تقویت کننده عضله قلب

داروهای متفرقه قلبی

داروهای قلبی-عروقی

داروهای کاهنده فشار خون

داروهای آلفا آگونیست مرکزی

وازودیلاتورهای مستقیم اثر

داروهای مهارکننده بتا آدرنرژیک

داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون

آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II

آنتاگونیست گیرنده مینرالوکورتیکوئیدها

داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین

مهارکننده های رنین

داروهای مهارکننده کانال کلسیم

داروهای متفرقه مهارکننده کانال کلسیم

دی هیدروپریدین ها

داروهای وازودیلاتور

داروهای متفرقه وازودیلاتورها

داروهای مهارکننده فسفودی استرازها

نیترات ها و نیتریت ها

آنتی اسیدها و مواد جاذب

داروهای تهوع آور

داروهای حل کننده سنگ صفراوی

داروهای ضد اسهال

داروهای ضد تهوع

آنتاگونیست های گیرنده 5HT3

آنتی هیستامین ها

داروهای ضد تهوع متفرقه

داروهای ضد نفخ

داروهای ضدالتهاب

داروهای گوارشی

داروهای متفرقه موثر بر دستگاه گوارش

داروهای محرک حرکات دستگاه گوارش

داروهای مهارکننده اسید و ضد زخم

آنتاگونیست گیرنده H2

پروستاگلاندین ها

محافظ ها

مهار کننده های پمپ پروتون

داروهای هضم کننده

ملین ها و نرم کننده ها

داروهای ضد خارش و بی حس کننده

داروهای قابض

داروهای کراتولیتیک

عوامل متفرقه موثر بر پوست و غشای مخاطی

عوامل محرک تکثیر سلول

داروهای برطرف کننده کم خونی

مشتقات آهن

داروهای ضد ترومبوز

داروهای ترومبولیتیک

داروهای ضد انعقاد

داروهای کاهش دهنده پلاکت

داروهای مهارکننده تجمع پلاکت

داروهای ضد خونریزی

بندآورنده خون

داروهای ضد هپارین

داروهای هماتوپوئتیک

عوامل خونریزی دهنده

آنتاگونیست های اپیوئیدی

باربیتورات ها

بنزودیازپین ها

داروهای بیهوشی عمومی

باربیتورات ها

داروهای بیهوشی استنشاقی

داروهای متفرقه بیهوشی عمومی

داروهای روان درمانی

داروهای ضد جنون

داروهای ضدافسردگی

داروهای ضد پارکینسون

آگونیست های گیرنده دوپامین

پیش ساز دوپامین

داروهای آنتی کولینرژیک

داروهای مهارکننده کاتکول او-متیل ترانسفراز

مهارکننده های مونو آمین اکسیداز B

داروهای ضد درد و ضد تب

آگونیست های اپیوئیدی

داروهای آگونیست نسبی اپیوئیدی

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

داروهای متفرقه ضد درد و ضد تب

داروهای ضد مانیا

داروهای ضد میگرن

آگونیست های انتخابی سروتونین

داروهای متفرقه ضد میگرن

داروهای ضداشتها و محرک سیستم تنفس و اعصاب مرکزی

آمفتامین ها

داروهای ضد اشتها و محرک مغز متفرقه

داروهای ضدتشنج

باربیتورات ها

بنزودیازپین ها

داروهای متفرقه ضدتشنج

سوکسینیماید ها

هیدانتوئین ها

داروهای متفرقه سیستم اعصاب مرکزی

داروهای متفرقه ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور

توکسوئیدها

سرم ها

واکسن ها

آنتاگونیست های هورمون آزاد کننده گونادوتروپین

پادزهر ها

تعدیل کننده های پاسخ بیولوژیک

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

داروهای ضد روماتیسم تعدیل کننده بیماری

داروهای ضد نقرس

سایر عوامل درمانی متفرقه

عوامل ضد پوسیدگی دندان

عوامل محافظت کننده

مهارکننده تخریب استخوانی

مهارکننده های 5-آلفا ردوکتاز

مهارکننده های کمپلمان

فاقد تاییدیه FDA

گیاهی

متوقف شده

داروهای ضد آلرژی

داروهای ضد التهاب

کورتیکواستروئیدها

داروهای ضد گلوکوم

آگونیست های آلفا آدرنرژیک

آنالوگ ها پروستاگلاندین

داروهای بتا آدرنرژیک

داروهای تنگ کننده مردمک چشم

مهار کننده های کربنیک آنهیدراز

داروهای گشادکننده مردمک چشم

داروهای متفرقه چشمی-گوشی-بینی-حلق

داروهای منقبض کننده عروق

دهان شویه ها و مواد قابل غرغره

مشتقات خون

آگونیست ها و آنتاگونیست های سوماتوتروپین

آگونیست های سوماتوتروپین

آنتاگونیست های سوماتوتروپین

آندروژن ها

استروژن ها و داروهای آگونیست - آنتاگونیست استروژن

استروژن ها

داروهای آگونیست - آنتاگونیست استروژن

پارا تیروئید

پروژستین ها

داروهای تیروئیدی و ضد تیروئید

داروهای تیروئیدی

داروهای ضد تیروئید

داروهای ضد بارداری

داروهای ضد دیابت

انسولین ها

بیگوانیدها

تیازولیدیندیون ها

سولفونیل اوره ها

مقلدهای آمیلین

مقلدهای اینکرتین

مگلیتینیدها

مهارکننده های آلفا گلوکوزیداز

مهارکننده های دی پپتیدیل پپتیداز 4

داروهای ضد هایپوگلیسمی

داروهای تجزیه کننده گلیکوژن

داروهای متفرقه ضد هایپوگلیسمی

غدد فوق کلیه

گنادوتروپین ها

هیپوفیز

فرآورده های مولتی ویتامین

فعالیت ویتامین K

ویتامین A

ویتامین B Complex

ویتامین D

ویتامین E

ویتامین ها