جستجو
Generic filters

استیک اسید

Acetic Acid

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DICHLOROACETIC ACIDدی کلرو استیک اسیدPOWDERNOT APPLICABLEDICHLOROACETIC ACIDV03
PERACETIC ACIDپراستیک اسیدPOWDERNOT APPLICABLEV07
CHLOROACETIC ACIDکلرو استیک اسیدPOWDERNOT APPLICABLECHLOROACETIC ACIDV03
ACETIC ACIDاستیک اسیدSOLUTIONNOT APPLICABLEACETIC ACIDV03
Dialkyl dimethyl ammonium chloride+Glutamic acid NN-diacetic acid tetra sodium saltدی آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید+گلوتامیک اسید ان ان-دی استیک اسید تترا سدیم سالتSOLUTION7 %/15.2 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 7 %/TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 15.2 %V07

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.