گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

استیل سیستئین

Acetylcysteine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینSOLUTION100 mg/1mLRESPIRATORYACETYLCYSTEINE 100 mg/1mLR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینINJECTION100 mg/1mLPARENTERALACETYLCYSTEINE 100 mg/1mLV03AB23
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET600 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینGRANULE100 mgORALACETYLCYSTEINE 100 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینGRANULE200 mgORALACETYLCYSTEINE 200 mgR05CB01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.