جستجو
Generic filters

استیل سیستئین

Acetylcysteine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET, EFFERVESCENT600 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET200 mgORALACETYLCYSTEINE 200 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینGRANULE200 mgORALACETYLCYSTEINE 200 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینGRANULE100 mgORALACETYLCYSTEINE 100 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET600 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mgR05CB01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.