گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

الکل

Alcohol

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DIDECYL METHYL POLY (OXYETHYL) AMMONIUM PROPIONATE+ETHYL ALCOHOLدی دسیل متیل پلی ( اکسی اتیل ) آمونیوم پروپیونات+اتیل الکلSOLUTIONNOT APPLICABLEV07
FATTY ALCOHOL POLYGLYCOL ETHER + ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED + PROPYLENE GLYCOLفتی الکل پلی گلایکول اتر+ ایزو تری دکانول اتوکسیلات+پروپیلن گلایکولSOLUTIONNOT APPLICABLEV07
ISOPROPYL ALCOHOLایزوپروپیل الکلLIQUIDNOT APPLICABLEISOPROPYL ALCOHOLV03
chlorhexidine+isopropyl alcohol+benzalkonium chlorideکلرهگزیدین+ایزوپروپیل الکل+بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/0.1 %/0.1 %TOPICALCHLORHEXIDINE 5 %/ISOPROPYL ALCOHOL 0.1 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 0.1 %D08AC52
CLEANSING ON THE BASIS OF BENZYL & PHENETHYL ALCOHOLتمیزکننده بر پایه بنزیل الکل و فنتیل الکلAEROSOL, FOAM0.5 %/0.5 %TOPICALBENZYL ALCOHOL 0.5 %/PHENYLETHYL ALCOHOL 0.5 %P03AX

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.