جستجو
Generic filters

آلپرازولام

Alprazolam

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ALPRAZOLAMآلپرازولامTABLET, EXTENDED RELEASE2 mgORALALPRAZOLAM 2 mgN05BA12
ALPRAZOLAMآلپرازولامTABLET, EXTENDED RELEASE1 mgORALALPRAZOLAM 1 mgN05BA12
ALPRAZOLAMآلپرازولامTABLET, EXTENDED RELEASE0.5 mgORALALPRAZOLAM 0.5 mgN05BA12
ALPRAZOLAMآلپرازولامTABLET1 mgORALALPRAZOLAM 1 mgN05BA12
ALPRAZOLAMآلپرازولامTABLET0.5 mgORALALPRAZOLAM 0.5 mgN05BA12

مصرف در بارداری

گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.