جستجو
Generic filters

آلومینیوم هیدروکساید

Aluminium Hydroxide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ALUMINIUM HYDROXIDEآلومینیوم هیدروکسایدSUSPENSION320 mg/5mLORALALUMINUM HYDROXIDE 320 mg/5mLA02AB01
ALUMINIUM HYDROXIDEآلومینیوم هیدروکسایدTABLET, CHEWABLE300 mgORALALUMINUM HYDROXIDE 300 mgA02AB
ALUMINIUM HYDROXIDE / MAGNESIUM HYDROXIDEآلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکسایدPOWDER, FOR SUSPENSION564 mg/174 mgORALALUMINUM HYDROXIDE 564 mg/MAGNESIUM HYDRIDE 174 mgA02AX
ALUMINIUM HYDROXIDE / MAGNESIUM HYDROXIDE / SIMETHICONEآلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکونTABLET, CHEWABLE200 mg/200 mg/25 mgORALALUMINUM HYDROXIDE 200 mg/MAGNESIUM HYDROXIDE 200 mg/Simethicone 25 mgA02AF02
ALUMINIUM HYDROXIDE / MAGNESIUM HYDROXIDE / SIMETHICONEآلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکونSUSPENSION225 mg/200 mg/25 mg/5mLORALALUMINUM HYDROXIDE 225 mg/MAGNESIUM HYDROXIDE 200 mg/Simethicone 25 mg/5mLA02AF02

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.