جستجو
Generic filters

امیکاسین

Amikacin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMIKACIN (AS SULFATE)آمیکاسین (بصورت سولفات)INJECTION250 mg/1mLPARENTERALAMIKACIN 250 mg/1mLJ01GB06
AMIKACIN (AS SULFATE)آمیکاسین (بصورت سولفات)INJECTION50 mg/1mLPARENTERALAMIKACIN 50 mg/1mLJ01GB06

مصرف در بارداری

گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.