جستجو
Generic filters

سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز

Amino Acid+Lipid+Glucose INF

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
19580سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE1 1250ML INJ
19612سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE1 1875ML INJ
19614سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE1 2500ML INJ
19608سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE2 1250ML INJ
19609سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE2 1875ML INJ
19581سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE2 625ML INJ
19582سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE3 1250ML INJ
19604سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE3 1875ML INJ
19605سرم آمینو اسید+لیپید+گلوکزAMINO ACID/LIPID/GLUCOSE3 2500ML INJ

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.