جستجو
Generic filters

آمیودارون

Amiodarone

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMIODARONE HYDROCHLORIDEآمیودارون هیدروکلرایدINJECTION150 mg/100mLPARENTERALAMIODARONE HYDROCHLORIDE 150 mg/100mLC01BD01
AMIODARONE HYDROCHLORIDEآمیودارون هیدروکلرایدINJECTION50 mg/1 mLPARENTERALAMIODARONE 50 mg/1 mLC01BD01
AMIODARONE HYDROCHLORIDEآمیودارون هیدروکلرایدTABLET200 mgORALAMIODARONE HYDROCHLORIDE 200 mgC01BD01

مصرف در بارداری

گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.