گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

آملودیپین+آتورواستاتین

Amlodipine+Atorvastatin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل


این دارو ترکیبی از دو داروی آتورواستاتین و آملودیپین است

موارد مصرف

– کنترل پرفشاری خون

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات: • جزء آملودیپین - سوبسترای CYP3A4 - مهارکننده CYP3A4 (ضعیف) - عامل ضد فشارخون • جزء آتورواستاتین - سوبسترای CYP3A4 - سوبسترای Pg-p - سوبسترای BCRP - سوبسترای OATP1B1 - سوبسترای OATP1B3 - مهارکننده CYP3A4 (ضعیف) - مهارکننده Pg-p (ضعیف) - حساس به pH معده (تداخل با داروهایی که pH معده را تغییر می‌دهند، بررسی شود.) - تشدید رابدومیلوزیز تداخلات رده X (پرهیز): فرآورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، برومپریدول، کانیواپتان، سیکلوسپورین (سیستمیک)، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، جم‌فیبروزیل، گلکاپرویر و پیبرنتاسویر، ایدلالیسیب، پیموزاید، پوساکونازول، مخمر برنج قرمز، تیپراناویر کاهش اثرات داروها توسط آملودیپین و آتورواستاتین: کلوپیدوگرل، دابیگاتران اتکسیلات، لانتانیم، کینیدین، سینکالید کاهش اثرات آملودیپین و آتورواستاتین توسط داروها: آمفتامین‌ها، باربیتورات ها، بکساروتن (سیستمیک)، بریگاتینیب، برومپریدول، نمک‌های کلسیم، کاربامازپین، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دابرافنیب، دفراسیروکس، دکس متیل‌فنیدات، افاویرنز، انزالوتامید، اردافیتینیب، اتراویرین، گیاهان (با خاصیت افزاینده فشارخون)، ایووسیدنیب، ملاتونین، متیل‌فنیدات، میتوتان، فنی‌توئین، ریفامپین، مشتقات ریفامایسین، ساریلومب، سیلتوکسیمب، گیاه علف چای، توسیلیزومب، یوهیمبین افزایش اثرات داروها توسط آملودیپین و آتورواستاتین: آلیسکایرن، آمیفوستین، داروهای ضد سایکوز (نسل دوم [آتیپیکال])، آتوسیبان، برومپریدول، مسدود کننده‌های کانال کلسیمی (غیردی‌هیدروپیریدینی)، سایمتیدین، داپتومایسین، دیگوکسین، دیلتیازم، دوفتیلید، دولوکستین، فلیبانسرین، فوس فنی‌توئین، داروهای کاهنده فشارخون، کتوکونازول (سیستمیک)، لمبورکسانت، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، لومیتاپید، لوواستاتین، نمک‌های منیزیم، میدازولام، داروهای مسدود کننده عصبی – عضلانی (غیر دپلاریزان)، نیمودیپین، نیتروپروسید، فنی‌توئین، فولکودین، پیموزاید، کینیدین، رپاگلینید، سیمواستاتین، اسپیرونولاکتون، تاکرولیموس (سیستمیک)، تالازوپاریب، ترابکتدین، تریازولام، آبروگپنت، وراپامیل افزایش اثرات آملودیپین و آتورواستاتین توسط داروها: آسیپیموکس، آلفوزوسین، آلفا-1 بلاکر ها، آمیودارون، فرآورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، اپرپیتانت، آسوناپرویر، آزیترومایسین (سیستمیک)، باربیتورات ها، بنپریدول، بزافیبرات، بریگاتینیب، بریمونیدین (موضعی)، مسدود کننده‌های کانال کلسیمی (غیردی‌هیدروپیریدینی)، سیپروفیبرات، کلاریترومایسین، کلوفازیمین، کوبیسیستات، کلشی سین، کانیواپتان، سیکلوسپورین (سیستمیک)، مهارکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، سیپروترون، داکلاتاسویر، دانازول، داپوکستین، دیازوکسید، دیلتیازم، دروندارون، دوولیسیب، الباسویر، الترومبوپگ، اردافیتینیب، فنوفیبرات و مشتقات آن، فلوکونازول، فوس اپرپیتانت، فوس نتوپیتانت، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، جم‌فیبروزیل، گلکاپرویر و پیبرنتاسویر، آب گریپ‌فروت، گرازوپرویر، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، ایدلالیسیب، ایسترادفیلین، ایتراکونازول، کتوکونازول (سیستمیک)، لاروترکتینیب، لدیپاسویر، لترموویر، لومیتاپید، لورمتازپام، آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی، نمک‌های منیزیم، میفپریستون، مولسی‌دومین، نفتوپیدیل، نتوپیتانت، نیاسین، نیاسین آمید، نیسرگولین، نیکوراندیل، اوبینوتوزومب، پالبوسیکلیب، پنتوکسی فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، پوساکونازول، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، مهارکننده‌های پروتئاز، کیناگولید، کینیدین، کینین، رالتگراویر، رانولازین، مخمر برنج قرمز، روپاتادین، سیمپرویر، استریپنتول، تلیترومایسین، تری‌فلونامید، تیکاگرلور، تیپراناویر، تولواپتان، ولپاتاسویر، وراپامیل، وریکونازول، وکسیلاپرویر تداخل با غذا: به مونوگراف هر جزء مراجعه شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
15522قرص آملودیپین+آتورواستاتینAMLODIPINE/ATORVASTATIN 10/10MG TAB
12297قرص آملودیپین+آتورواستاتینAMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB
09255قرص آملودیپین+آتورواستاتینAMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB

مصرف در بارداری

گروه X

به هيچ وجه نبايد استفاده شود: مطالعات حیوانی یا انسانی مواردی از نقص مادرزادی و یا خطر مرگ جنین ناشی از عوارض مصرف این دارو در دوران بارداری مشاهده شده است. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. بنابراین ریسک خطر مصرف این دارو در بارداری بطور حتم بیش از منافع احتمالی آن است و نباید استفاده شود.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.