جستجو
Generic filters

آمونیوم کلراید

Ammonium Chloride

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
PENTANEDIOL+ETHANEDIOL+ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDEپنتان دیول، اتان دیول، بنزیل الکیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION0.01 %/0.2 %/9.48 %NOT APPLICABLE1,5-PENTANEDIOL 0.01 %/ETHYLENE GLYCOL 0.2 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 9.48 %V07
DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEدی آلکیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION7 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 7 %V07
DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+ALKYL AMINEدی الکیل دی متیل آمونیوم کلراید+ آلکیل آمینSOLUTIONNOT APPLICABLEV07
Dialkyl dimethyl ammonium chloride+N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl propan-1U3- di aminدی آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید+ان-(3-آمینو پروپیل)-ان-دودسیل پروپان-1و3 دی آمینSOLUTION1.75 %/5.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 1.75 %/N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYL-1,3-PROPANEDIAMINE 5.5 %V07
ETHANOL+DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEاتانول+دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION42 %/5 %NOT APPLICABLEALCOHOL 42 %/DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 5 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.