گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

آمونیوم کلراید

Ammonium Chloride

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ethanedial+pentanedial+didecyldimethylammonium chlorideاتان دی آل+ پنتان دی آل +دی دسیل دی متیل آمونیوم کلریدSOLUTION12 %/0.5 %/7.5 %NOT APPLICABLEGLYOXAL 12 %/GLUTARAL 0.5 %/DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 7.5 %V07
ALKYL BENZYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEبنزالکونیوم کلرایدSOLUTION17 %NOT APPLICABLEBenzalkonium chloride 17 %V07
Dialkyl dimethyl ammonium chloride+Glutamic acid NN-diacetic acid tetra sodium saltدی آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید+گلوتامیک اسید ان ان-دی استیک اسید تترا سدیم سالتSOLUTION7 %/15.2 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 7 %/TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 15.2 %V07
AMMONIUM CHLORIDEآمونیوم کلرایدPOWDERNOT APPLICABLEAMMONIUM CHLORIDEV03
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/5.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 5.5 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.