گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

آمونیوم کلراید

Ammonium Chloride

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMMONIUM CHLORIDEآمونیوم کلرایدTABLET, DELAYED RELEASE500 mgORALAMMONIUM CHLORIDE 500 mgG04BA01
DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEدی الکیل دی متیل آمونیوم کلراید،SOLUTION10 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 10 %V07
GLUTARALDEHYDE / GLYOXAL / DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEگلوتارالدهید / گلوکسیال / دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION7.5 %/12 %/0.5 %NOT APPLICABLEGLUTARAL 7.5 %/GLYOXAL 12 %/DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 0.5 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION0.75 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 0.75 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلرایدSOLUTION40 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 40 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.