جستجو
Generic filters

امپی سیلین

Ampicillin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMPICILLINآمپی سیلینCAPSULE500 mgORALAMPICILLIN 500 mgJ01CA01
AMPICILLINآمپی سیلینCAPSULE250 mgORALAMPICILLIN 250 mgJ01CA01
AMPICILLINآمپی سیلینPOWDER, FOR SUSPENSION125 mg/5 mLORALAMPICILLIN 125 mg/5 mLJ01CA01
AMPICILLINآمپی سیلینINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION500 mgPARENTERALAMPICILLIN 500 mgJ01CA01
AMPICILLINآمپی سیلینINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION250 mgPARENTERALAMPICILLIN 250 mgJ01CA01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.