گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

آمپی سیلین+سولباکتام

Ampicillin+Sulbactam

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف

درمان عفونت اندوکاردیت بزرگسالان ، پیشگیری ایجاد عفونت در زخم، پیشگیری سپسیس در جراحی ها. این داروی ترکیبی در درمان عفونت های پوست، دستگاه گوارش و باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز استفاده می شود مانند: S.aureus; H. influenza; E.coli ; Kelebsiella ; Acinetobacter ; Enterobacter ; anaerobes

مکانیسم اثر

به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند. افزودن سولباکتام که یک مهار کننده بتالاکتاماز است، طیف اثر آمپی سیلین را افزایش می دهد تا برخی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز هم پوشش داده شوند.

فارماکوکینتیک

آمپی سیلین: به مونوگراف آمپی سیلین مراجعه کنید. سولباکتام: توزیع: به طور گسترده در مایعات بافتی، تاول ها و صفرا توزیع می شود؛ نفوذ آن به CSF بدون التهاب مننژ اندک است ولی در صورت التهاب مننژ غلظت های بالاتری ایجاد می کند. کودکان 1 تا 12 سال: حدود 0.35 L/kg و بزرگسالان: 0.25 L/kg اتصال به پروتئین: 38% نیمه عمر حذف: کودکان 1 تا 12 سال (عملکرد کلیوی نرمال): میانگین حدود 0.7 تا 0.9 ساعت؛ بزرگسالان (عملکرد کلیوی نرمال): 1 تا 1.3 ساعت دفع: ادراری (حدود 75% تا 85% به صورت داروی دست نخورده) طی 8 ساعت

عوارض جانبی

* به مونوگراف آمپی سیلین به صورت جداگانه نیز رجوع شود. عوارض شایع (%10موضعی: درد محل تزریق عوارض نسبتا شایع (%10-1): قلبی عروقی: ترومبوفلبیت، فلبیت پوستی: راش پوستی گوارشی: اسهال موضعی: درد محل تزریق

تداخلات دارویی

* مشخصات کلی تداخلات: • جزء آمپی‌سیلین؛ - تحت تأثیر تأخیر در تخلیه معده - تغییر در فلور نرمال دستگاه گوارش - کاهش اثرات باکتریوسیدی وابسته به رشد باکتری - اختلال در پاسخ ایمنی در برابر عوامل باکتریایی - کاهش آستانه تشنج • جزء سولباکتام؛ - اطلاعاتی گزارش نشده است. تداخلات رده X (پرهیز): ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن وبا کاهش اثرات داروها توسط آمپی‌سیلین/ سولباکتام: آمینوگلیکوزیدها، آتنولول، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن ب.ث.ژ (ایمنی‌زا)، واکسن وبا، لاکتوباسیلوس و استریول، مایکوفنولات، سدیم پیکوسولفات، واکسن حصبه کاهش اثرات آمپی‌سیلین/ سولباکتام توسط داروها: کلروکین، لانتانیم، تتراسیکلین ها افزایش اثرات داروها توسط آمپی‌سیلین/ سولباکتام: دی‌کلروفنامید، متوترکسات، آنتاگونیست ویتامین کا افزایش اثرات آمپی‌سیلین/ سولباکتام توسط داروها: آسه‌متاسین، آلوپورینول، پروبنسید تداخل با غذا: ذکر نشده است.

هشدار ها

در بیماران با نقص کلیوی بسیار احتیاط شود. خطر بروز شوک انافیلاکسی وجود دارد. در بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود. بروز راش پوستی باید با دقت بررسی شود مبادا علائمی از بروز واکنش های حساسیتی باشد. مصرف طولانی مدت ممکن است باعث رشد قارچ شود.

توصیه های دارویی

مصرف در بارداری : گروه بی مصرف در شیردهی: با احتیاط مصرف شود، وارد شیر مادر می شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
06939ویال آمپی سیلین+سولباکتامAMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL
06938ویال آمپی سیلین+سولباکتامAMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.