جستجو
Generic filters

داروهای ضد روماتیسم تعدیل کننده بیماری

آناکینرا

Anakinra

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ANAKINRAآناکینراINJECTION, SOLUTION100 mg/0.67mLPARENTERALANAKINRA 100 mg/0.67mLL04AC03

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.