گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

Anti-D Immunoglobulin-IM

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

موارد مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

اين فرآورده به منظورجلوگيري از ايجاد حساسيت نسبت به فاكتور Rh و جلوگيري از بيماري هموليتيك نوزادان در بارداري هاي بعدي استفاده مي شود. ملاك تجويز در بارداري عبارتند از: مادرRh- باشد و قبلاً نسبت به فاكتور Rhحساس نشده باشد، نوزاد و يا پدرRh+ باشد. همچنين براي زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود يا سقط القا شده و يا هر گونه آسيب، دستكاري، نمونه برداري يا خونريزي از جفت استفاده مي شود، مگر اينكه اثبات شود كه جنين يا پدر Rh- باشد. در سقط و يا بارداري خارج رحمي كه تعيين گروه خوني جنين غير ممكن است، با فرض بر اينكه جنين Rh+ باشد، اين فرآورده را تجويز مي كنند، مگر اينكه اثبات شود كه پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- كه اشتباهاً خون Rh+ دريافت كرده اند، براي جلوگيري از حساسيت بر عليه فاكتورRh استفاده از اين ايمنوگلوبولين توصيه شده است.

مکانیسم اثر انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

* -سرکوب Rh: - پیشگیری از حساس شدن به RhD (از طریق سرکوب پاسخ ایمنی و تشکیل آنتی بادی در افراد RhD منفی نسبت به گلبول های قرمز RhD مثبت) * در صورت تزریق طی 72 ساعت پس از زایمان ترم کامل، خطر حساس شدن به RhD از 13-12% به 2-1% می رسد. * در صورت تزریق در هفته 28 بارداری به همراه تزریق پس از زایمان، خطر حساس شدن به RhD < 1% می شود. ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP): - تشکیل کمپلکس گلبول قرمز کوت شده با anti-D و اتصال به گیرنده های Fc ماکروفاژ در سیستم رتیکولواندوتلیال - جلوگیری از تخریب پلاکت ها (از طریق بلوک یا اشباع توانایی سیستم رتیکولواندوتلیال به منظور پاکسازی سلول های کوت شده با آنتی بادی؛ مانند پلاکت ها)

فارماکوکینتیک انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

* فراهمی زیستی: Rophylac عضلانی 69% شروع اثر: ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (WinRho®) افزایش پلاکت ها 2-1 روز اوج اثر: WinRho 7-14 روز طول اثر: سرکوب حساس شدن به RhD: Rophylac300 میکروگرم حداقل 9 هفته، WinRho SDF 120 میکروگرم ≤ 6 هفته درمان ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک 30 روز (متغیر) پیک پلاسمایی: RhoGAM Ultra Filteres Plus عضلانی 4 روز Rophylac وریدی 1 روز، عضلانی 7-2 روز WinRho SDF وریدی ≤ 2ساعت، عضلانی 10-5 روز نیمه عمر: RhoGAM Ultra Filteres Plus عضلانی 13.8±30.9 روز Rophylac وریدی 4±16 روز، عضلانی 5±18 روز WinRho SDF وریدی ≤ 24 روز، عضلانی 30 روز

منع مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند، Anti-D نبايد مصرف شود. براي نوزادان بعد از تولد، براي همه افرادRh+ و افراد Rh- كه قبلاً نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند، نبايد تجويز شود.

عوارض جانبی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

* عوارض شایع (%10سیستم اعصاب مرکزی: لرز، سردرد کبدی: افزایش سطح بیلی روبین سرم عصبی، عضلانی و اسکلتی: سستی متفرقه: تب عوارض نسبتا شایع (%10-1): سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه عفونی: عفونت سایر عوارض (درصد نامشخص): قلبی عروقی: افزایش فشارخون، گشادی عروق سیستم اعصاب مرکزی: خواب آلودگی، لرزیدن پوستی: افزایش تعریق، رنگ پریدگی غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش هاپتوگلوبین ها، افزایش لاکتات د هیدروژناز گوارشی: درد شکمی هماتولوژی و انکولوژی: کاهش هموگلوبین (بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک) ایمونولوژیک: توسعه آنتی بادی (مثبت شدن تست آنتی بادی آنتی-سی) موضعی: ناراحتی محل تزریق، قرمزی محل تزریق، درد خفیف محل تزریق عصبی، عضلانی و اسکلتی: هایپرکینزی عضلات

تداخلات دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

*مشخصات کلی تداخلات: -تشدید اثرات تعدیل‌کننده‌ی سیستم ایمنی (ایمونوگلوبولین) -تشدید سمیت کلیوی تداخلات رده X (پرهیز): تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. کاهش اثرات داروها توسط آنتی دی ایمونوگلوبولین: واکسن سرخک، اوریون، سرخجه؛ واکسن سرخک، اوریون، سرخجه، آبله‌مرغان؛ واکسن‌ (زنده)، واکسن آبله‌مرغان ویروس کاهش اثرات آنتی دی ایمونوگلوبولین توسط داروها: تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. افزایش اثرات داروها توسط آنتی دی ایمونوگلوبولین : تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. افزایش اثرات آنتی دی ایمونوگلوبولین توسط داروها: تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. تداخل با غذا: ذکر نشده است.

هشدار ها انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

* 1- فشار خون بیمار پایش شود (احتمال بروز افت فشارخون یا پرفشاری خون وجود دارد). 2- لازم است که علایم همولیز داخل عروقی در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP)، آنمی، بی کفایتی کلیوی، کمردرد، لرزش، لرز، تغییررنگ ادرار یا هماچوری پایش شود. 3- لازم است که بیمار به مدت 8 ساعت پس از دریافت دارو، تحت نظارت باشد. - احتمال وجود واکنش های حساسیتی مانند آنافیلاکسی وجود دارد. ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP): 1- CBC بیمار پیش از درمان و 3-1 روز پس از اولین انفوزیون پایش گردد. 2- گستره خون محیطی و افتراقی، تست آنتی گلوبولین مستقیم، پایش آنتی بادی و شمار رتیکولوسیت ها پیش از درمان ارزیابی گردد. 3- آنالیز ادرار پیش از درمان و هم چنین 2، 4 و 8 ساعت پس از درمان انجام گیرد (براساس برچسب فرآورده، انجام تست نواری ادرار در ابتدای درمان و 4-2 ساعت پیش از پایان دوره پایش ضروری می باشد). 4- کراتینین سرم و BUN پیش از درمان پایش شود. هم چنین در صورت کاهش هموگلوبین پس از درمان به میزان بیش از 1 گرم/دسی لیتر، پس از درمان نیز پایش گردد. 5- لازم است که علایم همولیز داخل عروقی در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایمونولوزیک (ITP)، آنمی، بی کفایتی کلیوی، کمردرد، لرزش، لرز، تغییررنگ ادرار یا هماچوری پایش شود. 6- در بیماران مشکوک به خونریزی داخل بطنی (IVH)، سطح هموگلوبین پلاسما، هپاتوگلوبین، لاکتات دهیدروژناز و بیلی روبین پلاسما (مستقیم و غیرمستقیم) ارزیابی شود. 7- لازم است که بیمار به مدت 8 ساعت پس از دریافت دارو، تحت نظارت باشد. شرایط بارداری و زایمان: 1- بیمار از لحاظ بروز واکنش های سیتمیک به مدت 20 دقیقه پس از دریافت دارو پایش شود. 2- کراتینین سرم و BUN در ابتدای درمان پایش شود. انتقال خون: 1- بیمار از لحاظ واکنش همولیتیک پایش گردد.

توصیه های دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

1. قبل از تجويز و بلافاصله قبل از زايمان، آزمايش تعيين گروه خوني نوزاد(ABO,Rh) و آزمايش مستقيم آنتي گلوبولين را بايد انجام داد. 2. در صورت لزوم (زايمانها، سقط جنين يا انتقال خون، نمونه برداريها،…) بايد فرآورده فوراً و يا حداكثر در عرض72 ساعت بعد از اتمام زايمان يا وقوع حادثه تزريق شود. 3. اگر قبل از زايمان Anti-D تزريق شده باشد، لازم است كه مادر يك مقدار مصرف ديگر بعد از زايمان نوزاد Rh+ دريافت كند. چنانچه اين فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زايمان به مادر تزريق شده باشد، بعد از زايمان نيازي به تزريق مجدد نيست، مگر اينكه مقدار خونريزي جنيني-مادري بيش از 30 ميلي ليتر خون كامل باشد. 4. براي نوزادان متولد شده از مادراني كه Anti-D را قبل از زايمان دريافت كرده اند ممكن است آزمون آنتي گلوبولين (كومبس) به طور ضعيفي مثبت شود. 5. اين فرآورده را بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
02370آمپول آنتی دی-ایمنوگلوبولینANTI- D IMMUNE GLOBULIN 100MCG/2ML AMP
01098آمپول آنتی دی-ایمنوگلوبولینANTI- D IMMUNE GLOBULIN 250 MCG AMP
01099آمپول آنتی دی-ایمنوگلوبولینANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG INJ

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.