جستجو
Generic filters

اپرپیتانت

Aprepitant

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل
اپرمیترون محصول شرکت داروسازی تهران شیمی

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
APREPITANTاپرپیتانتCAPSULE80 mgORALAPREPITANT 80 mgA04AD12
APREPITANTاپرپیتانتCAPSULE125 mgORALAPREPITANT 125 mgA04AD12

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.