جستجو
Generic filters

آرگاتروبان

Argatroban

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ARGATROBAN MONOHYDRATEآرگاتروبان مونوهیدراتINJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE100 mg/1mLPARENTERALARGATROBAN 100 mg/1mLB01AE03

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.