جستجو
Generic filters

آتازاناویر

Atazanavir

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ATAZANAVIR (AS SULFATE)آتازاناویر (بصورت سولفات)CAPSULE300 mgORALATAZANAVIR 300 mgJ05AE08
ATAZANAVIR / RITONAVIRآتازاناویر/ ریتوناویرTABLET300 mg/100 mgORALATAZANAVIR 300 mg/RITONAVIR 100 mgJ05
ATAZANAVIR (AS SULFATE)آتازاناویر (بصورت سولفات)CAPSULE150 mgORALATAZANAVIR 150 mgJ05AE08
ATAZANAVIR (AS SULFATE)آتازاناویر (بصورت سولفات)CAPSULE200 mgORALATAZANAVIR 200 mgJ05AE08

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.