جستجو
Generic filters

بالانسد سالت

Balanced Salt

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
BALANCED SALT SOLUTION / GLUTATHIONEمحلول بالانسد سالت / گلوتاتیونSOLUTIONOPHTHALMICS01X
BALANCED SALT SOLUTION (2)محلول بالانسد سالت (2)SOLUTION0.64 mg/0.075 mg/0.03 mg/0.048 mg/0.17 mg/0.39 mg/1mLOPHTHALMICSODIUM CHLORIDE 0.64 mg/POTASSIUM CHLORIDE 0.075 mg/MAGNESIUM CHLORIDE 0.03 mg/CALCIUM CHLORIDE 0.048 mg/TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE 0.17 mg/SODIUM ACETATE 0.39 mg/1mLS01X

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.