جستجو
Generic filters

بنزالکونیوم کلراید

Benzalkonium Chloride

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+ بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION8 %/6 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 8 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 6 %V07
BENZALKONIUM CHLORIDEبنزالکونیوم کلرایدSOLUTION30 %NOT APPLICABLEBENZALKONIUM CHLORIDE 30 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+ بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION4.5 %/6.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 4.5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 6.5 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/5.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 5.5 %V07
BENZALKONIUM CHLORIDEبنزالکونیوم کلرایدGEL0.2 %TOPICALBENZALKONIUM CHLORIDE 0.2 %D08AJ01

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.