گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

بنزالکونیوم کلراید

Benzalkonium Chloride

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DODECYL BIS PROPYLENE TRIAMINE / BENZALKONIUM CHLORIDEدودسیل بیس پروپیلن تری آمین / بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/19.9 %TOPICALDIPROPYLENETRIAMINE 5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 19.9 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/5.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 5.5 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+ بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION4.5 %/6.5 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 4.5 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 6.5 %V07
BENZALKONIUM CHLORIDEبنزالکونیوم کلرایدSOLUTION30 %NOT APPLICABLEBENZALKONIUM CHLORIDE 30 %V07
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE+BENZALKONIUM CHLORIDEدی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید+ بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION8 %/6 %NOT APPLICABLEDIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 8 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 6 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.