جستجو
Generic filters

بنزن

Benzene

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
POTASSIUM PEROXOMONOSULFATE / SULPHAMIC ACID / SODIUM ALKYLBENZENE SULFONATEپتاسیم پراکسی مونوسولفات+سولفامیک اسید+سدیم آلکیل بنزیل سولفوناتPOWDER5 %NOT APPLICABLESULFAMIC ACID 5 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.