جستجو
Generic filters

بفنیوم هیدروکسی نفتوات

Bephenium Hydroxynaphthoate

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
01408ساشه بفنیوم هیدروکسی نفتواتBEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE 5G/SACHET GRANULE
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATEبفنیوم هیدروکسی نفتوآتGRANULE5 gORALBEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE 5 gP02CX02

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.