جستجو
Generic filters

بیس فسفونات ها

Bisphosphonates

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف بیس فسفونات ها

موارد مصرف این گروه داروئی: الف- پیشگیری و درمان اوستئوپوروز بعد از یائسگی ب- بیماری پاژه ج- اوستئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند).

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.