جستجو
Generic filters

بران

Bran

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
GALLIUM (68GA) PROSTATE SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN (68GA-PSMA)گالیوم پروستات اسپسیفیک ممبران آنتی ژنINJECTION, SOLUTION10 mCiPARENTERALGALLIUM GA-68 10 mCiV09IX09
LUTETIUM (177LU) PROSTATE SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN (177LU-PSMA)لوتتیوم پروستات اسپسیفیک ممبران آنتی ژنINJECTION, SOLUTION200 mCiPARENTERALLUTETIUM LU-177 200 mCiV10XX04
FACTOR VIII / VON WILLEBRAND FACTORفاکتور هشت / ون ویلبرندINJECTION1000 [iU]/750 [iU]PARENTERALBlood-coagulation factor VIII, procoagulant 1000 [iU]/VON WILLEBRAND FACTOR HUMAN 750 [iU]B02BD06
FACTOR VIII / VON WILLEBRAND FACTORفاکتور هشت / ون ویلبرندINJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION500 [iU]/1200 [iU]PARENTERALBlood-coagulation factor VIII, procoagulant 500 [iU]/VON WILLEBRAND FACTOR HUMAN 1200 [iU]B02BD06
FACTOR VIII / VON WILLEBRAND FACTORفاکتور هشت / ون ویلبرندINJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION250 [iU]/600 [iU]PARENTERALBlood-coagulation factor VIII, procoagulant 250 [iU]/VON WILLEBRAND FACTOR HUMAN 600 [iU]B02BD06

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.