جستجو
Generic filters

برینزولامید

Brinzolamide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
BRINZOLAMIDE / TIMOLOL (AS MALEATE)برینزولامید / تیمولول (بصورت مالئات)SUSPENSION, DROPS10 mg/5 mg/1mLOPHTHALMICBRINZOLAMIDE 10 mg/TIMOLOL 5 mg/1mLS01ED51
BRINZOLAMIDEبرینزولامیدSUSPENSION, DROPS1 %OPHTHALMICBRINZOLAMIDE 1 %S01EC04

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.