جستجو
Generic filters

بی حس کننده های موضعی

بوپیواکایین

Bupivacaine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
BUPIVACAINE / EPINEPHRINEبوپیواکائین / اپی نفرینINJECTION5 mg/5 ug/1mLPARENTERALBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 5 mg/EPINEPHRINE 5 ug/1mLN01BB51
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDEبوپیواکائین هیدروکلرایدINJECTION0.5 %INTRASPINALBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5 %N01BB01
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDEبوپیواکائین هیدروکلرایدINJECTION0.5 %PARENTERALBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5 %N01BB01
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDEبوپیواکائین هیدروکلرایدINJECTION0.25 %PARENTERALBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25 %N01BB01

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.