جستجو
Generic filters

کابرگولین

Cabergoline

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CABERGOLINEکابرگولینTABLET2 mgORALCABERGOLINE 2 mgN04BC06
CABERGOLINEکابرگولینTABLET1 mgORALCABERGOLINE 1 mgG02CB03
CABERGOLINEکابرگولینTABLET0.5 mgORALCABERGOLINE 0.5 mgG02CB03

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.