جستجو
Generic filters

سفتازیدیم

Ceftazidime

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CEFTAZIDIME / AVIBACTAMسفتازیدیم / آویباکتامINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION2 g/0.5 gPARENTERALCEFTAZIDIME 2 g/AVIBACTAM 0.5 gJ01DD52
CEFTAZIDIMEسفتازیدیمINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION500 mgPARENTERALCEFTAZIDIME 500 mgJ01DD02
CEFTAZIDIMEسفتازیدیمINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION2 gPARENTERALCEFTAZIDIME 2 gJ01DD02
CEFTAZIDIMEسفتازیدیمINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION1 gPARENTERALCEFTAZIDIME 1 gJ01DD02

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.