جستجو
Generic filters

سفوروکسیم

Cefuroxime

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CEFUROXIMEسفوروکسیمTABLET500 mgORALCEFUROXIME 500 mgJ01DC02
CEFUROXIMEسفوروکسیمTABLET250 mgORALCEFUROXIME 250 mgJ01DC02
CEFUROXIMEسفوروکسیمPOWDER, FOR SUSPENSION125 mg/5mLORALCEFUROXIME 125 mg/5mLJ01DC02
CEFUROXIMEسفوروکسیمTABLET125 mgORALCEFUROXIME 125 mgJ01DC02
CEFUROXIMEسفوروکسیمINJECTION, POWDER, FOR SOLUTION250 mgPARENTERALCEFUROXIME 250 mgJ01DC02

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.