گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

کلروتیازید

Chlorothiazide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDEوالسارتان / هیدروکلروتیازیدTABLET160 mg/12.5 mgORALVALSARTAN 160 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09DA03
BISOPROLOL FUMARATE / HYDROCHLOROTHIAZIDEبیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازیدTABLET2.5 mg/6.25 mgORALBISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.25 mgC07BB07
LISINOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDEلیزینوپریل / هیدروکلروتیازیدTABLET20 mg/12.5 mgORALLISINOPRIL 20 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09ba03
BISOPROLOL FUMARATE / HYDROCHLOROTHIAZIDEبیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازیدTABLET5 mg/6.25 mgORALBISOPROLOL FUMARATE 5 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.25 mgC07BB07
LISINOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDEلیزینوپریل / هیدروکلروتیازیدTABLET20 mg/25 mgORALLISINOPRIL 20 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mgC09ba03

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.