جستجو
Generic filters

کلروتیازید

Chlorothiazide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMLODIPINE (AS BESILATE) / VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDEآملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازیدTABLET10 mg/160 mg/12.5 mgORALAMLODIPINE 10 mg/VALSARTAN 160 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09DX01
ASA / ATORVASTATIN (AS CALCIUM) / HYDROCHLOROTHIAZIDE / VALSARTANآ اس آ / آتورواستاتین (بصورت کلسیم) / هیدروکلروتیازید / والسارتانTABLET81 mg/20 mg/12.5 mg/40 mgORALACETYLSALICYLSALICYLIC ACID 81 mg/ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE 20 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg/VALSARTAN 40 mgC09DA03
ASA / ATORVASTATIN (AS CALCIUM) / ENALAPRIL MALEATE / HYDROCHLOROTHIAZIDEآ اس آ / آتورواستاتین (بصورت کلسیم) / انالاپریل مالئات / هیدروکلروتیازیدTABLET81 mg/20 mg/5 mg/12.5 mgORALACETYLSALICYLSALICYLIC ACID 81 mg/ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE 20 mg/ENALAPRIL MALEATE 5 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09BA02
HYDROCHLOROTHIAZIDEهیدروکلروتیازیدTABLET12.5 mgORALHYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC03AA03
HYDROCHLOROTHIAZIDEهیدروکلروتیازیدTABLET25 mgORALHYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mgC03AA03

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.