جستجو
Generic filters

کلروپرومازین

Chlorpromazine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDEکلرپرومازین هیدروکلرایدSOLUTION25 mg/5mLORALCHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/5mLN05AA01
CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDEکلرپرومازین هیدروکلرایدTABLET25 mgORALCHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE 25 mgN05AA01
CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDEکلرپرومازین هیدروکلرایدTABLET100 mgORALCHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE 100 mgN05AA01
CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDEکلرپرومازین هیدروکلرایدINJECTION25 mg/1mLINTRAMUSCULARCHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE 25 mg/1mLN05AA01

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.