جستجو
Generic filters

سایمتیدین

Cimetidine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CIMETIDINEسایمتیدینINJECTION100 mg/1mLPARENTERALCIMETIDINE 100 mg/1mLA02BA01
CIMETIDINEسایمتیدینSYRUP200 mg/5 mLORALCIMETIDINE 200 mg/5 mLA02BA01
CIMETIDINEسایمتیدینTABLET200 mgORALCIMETIDINE 200 mgA02BA01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.