جستجو
Generic filters

سیپروفلوکساسین+دگزامتازون

Ciprofloxacin+Dexamethasone

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

عوارض جانبی

* به مونوگراف هریک از داروها به صورت جداگانه نیز رجوع شود. عوارض نسبتا شایع (%10-1): پوستی: خارش گوش گوشی: درد گوش

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
12972قطره گوشی سیپروفلوکساسین+دگزامتازونCIPROFLOXACIN/DEXAMETHASONE 0.3/0.1% OTIC DROP

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.