جستجو
Generic filters

کلونیدین

Clonidine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
APRACLONIDINE (AS HYDROCHLORIDE)آپراکلونیدین (بصورت هیدروکلراید)SOLUTION, DROPS5 mg/1mLOPHTHALMICAPRACLONIDINE 5 mg/1mLS01EA03
CLONIDINE HYDROCHLORIDEکلونیدین هیدروکلرایدPATCH, EXTENDED RELEASE0.2 mgTRANSDERMALCLONIDINE HYDROCHLORIDE 0.2 mgC02AC01
CLONIDINE HYDROCHLORIDEکلونیدین هیدروکلرایدTABLET0.2 mgORALCLONIDINE HYDROCHLORIDE 0.2 mgC02AC01
CLONIDINE HYDROCHLORIDEکلونیدین هیدروکلرایدINJECTION, SOLUTION150 ug/1mLINTRAVENOUSCLONIDINE HYDROCHLORIDE 150 ug/1mLC02AC01

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.