جستجو
Generic filters

مس

Copper

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
COPPER SULFATE / ZINC SULFATEسولفات مس / سولفات رویLOTION1 g/1.5 g/100mLTOPICALCUPRIC SULFATE 1 g/ZINC SULFATE ANHYDROUS 1.5 g/100mLD11
COPPER SULFATEسولفات مسPOWDERNOT APPLICABLECUPRIC SULFATEV03

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.