جستجو
Generic filters

واکسن کووید-19

Covid-19 Vaccine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
COVID-19 VACCINE, CONJUGATEواکسن کووید 19، کونژوگهINJECTIONPARENTERALJ07BX03
COVID-19 VACCINE (2) (adenovirus viral vector)واکسن کووید 19 (2)INJECTIONPARENTERALJ07BX03
COVID-19 VACCINE (1) (adenovirus viral vector)واکسن کووید 19 (1)INJECTIONPARENTERALJ07BX03
COVID-19 VACCINE, RECOMBINANT (Protein Subunit)واکسن کووید 19، نوترکیبINJECTION, EMULSION25 ug/0.5mLINTRAMUSCULARVACCINE 25 ug/0.5mLJ07BX03
COVID-19 VACCINE, NON CONJUGATE, RECOMBINANTواکسن کووید 19، غیرکونژوگه، نوترکیبINJECTIONINTRAMUSCULARJ07BX03

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.