جستجو
Generic filters

کرومولین سدیم

Cromolyn Sodium

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CROMOLYN SODIUMکرومولین سدیمSPRAY20 mg/1mLNASALCROMOLYN SODIUM 20 mg/1mLR01AC01
CROMOLYN SODIUMکرومولین سدیمSOLUTION20 mg/1mLOPHTHALMICCROMOLYN SODIUM 20 mg/1mLS01GX01
CROMOLYN SODIUMکرومولین سدیمINHALANT1 mg/1{dose}RESPIRATORYCROMOLYN SODIUM 1 mg/1{dose}R03BC01
CROMOLYN SODIUMکرومولین سدیمCAPSULE20 mgRESPIRATORYCROMOLYN SODIUM 20 mgR03BC01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.