جستجو
Generic filters

سیستامین

Cysteamine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
CYSTEAMINEسیستئامینCAPSULE150 mgORALCYSTEAMINE 150 mgA16AA04
PHOSPHOCYSTEAMINEفسفو سیستامینCAPSULE150 mgORALPHOSPHOCYSTEAMINE 150 mgA16AA04
PHOSPHOCYSTEAMINEفسفو سیستامینPOWDER150 mgORALPHOSPHOCYSTEAMINE 150 mgA16AA04
CYSTEAMINEسیستئامینCAPSULE50 mgORALCYSTEAMINE 50 mgA16AA04

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.