جستجو
Generic filters

سیستئین

Cysteine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
20101پودر سیستئینL-CYSTEINE 250G POWDER
19041قرص سیستئینL-CYSTEINE 550MG TAB
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET, EFFERVESCENT200 mgORALACETYLCYSTEINE 200 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینPOWDER600 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mgR05CB01
ACETYLCYSTEINE / ASCORBIC ACIDاستیل سیستئین / آسکوربیک اسیدPOWDER600 mg/75 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mg/ASCORBIC ACID 75 mgR05CB
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینINJECTION200 mg/1mLPARENTERALACETYLCYSTEINE 200 mg/1mLV03AB23
ACETYLCYSTEINEاستیل سیستئینTABLET, EFFERVESCENT600 mgORALACETYLCYSTEINE 600 mgR05CB01

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.