جستجو
Generic filters

دالتپارین

Dalteparin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DALTEPARIN SODIUMدالتپارین سدیمINJECTION10000 [iU]/1mLPARENTERALDALTEPARIN SODIUM 10000 [iU]/1mLB01AB04
DALTEPARIN SODIUMدالتپارین سدیمINJECTION7500 [iU]/0.3mLPARENTERALDALTEPARIN SODIUM 7500 [iU]/0.3mLB01AB04
DALTEPARIN SODIUMدالتپارین سدیمINJECTION12500 [iU]/1mLPARENTERALDALTEPARIN SODIUM 12500 [iU]/1mLB01AB04
DALTEPARIN SODIUMدالتپارین سدیمINJECTION25000 [iU]/1mLPARENTERALDALTEPARIN SODIUM 25000 [iU]/1mLB01AB04

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.