گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

دیفن هیدرامین

Diphenhydramine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدINJECTION50 mg/1mLPARENTERALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1mLR06AA02
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدSOLUTION12.5 mg/5mLORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5 mg/5mLR06AA02
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدTABLET25 mgORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 mgR06AA02
DIPHENHYDRAMINE / AMMONIUM CHLORIDEدیفن هیدرامین / آمونیوم کلرایدSYRUP12.5 mg/125 mg/5mLORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5 mg/AMMONIUM CHLORIDE 125 mg/5mLR06AA52
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدCAPSULE, LIQUID FILLED25 mgORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 mgR06AA02

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.