جستجو
Generic filters

ضدسم دیفتری

Diphtheria Antitoxins

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

مکانیسم اثر ضدسم دیفتری

* خنثی کردن توکسین آزاد ایجاد شده توسط دیفتری

فارماکوکینتیک ضدسم دیفتری

*اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

تداخلات دارویی ضدسم دیفتری

*مشخصات کلی تداخلات: اطلاعاتی گزارش نشده است. تداخلات رده X (پرهیز): تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. کاهش اثرات داروها توسط آنتی توکسین دیفتری: تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. کاهش اثرات آنتی توکسین دیفتری توسط داروها: تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. افزایش اثرات داروها توسط آنتی توکسین دیفتری : تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. افزایش اثرات آنتی توکسین دیفتری توسط داروها: تداخل قابل‌توجهی مشخص نشده است. تداخل با غذا: ذکر نشده است.

هشدار ها ضدسم دیفتری

*اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
01476آنتی توکسین دیفتریDIPHTERIA ANTITOXIN VIAL

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.