گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

امتری سیتابین

Emtricitabine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATEامتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فوماراتTABLET200 mg/300 mgORALEMTRICITABINE 200 mg/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 mgJ05AR03
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE / ELVITEGRAVIR / COBICISTATامتریسیتابین / تنوفوویر دسوپروکسیل فومارات / الویتگراویر / کوبی سیستاتTABLET200 mg/300 mg/150 mg/150 mgORALEMTRICITABINE 200 mg/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 mg/ELVITEGRAVIR 150 mg/COBICISTAT 150 mgJ05AR09
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE / EFAVIRENZامتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنزTABLET200 mg/300 mg/600 mgORALEMTRICITABINE 200 mg/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 mg/EFAVIRENZ 600 mgJ05AR06
EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE (AS FUMARATE)امتریسیتابین / تنوفوویر آلافناماید(بصورت فومارات)TABLET200 mg/25 mgORALEMTRICITABINE 200 mg/TENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 mgJ05AR

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.