جستجو
Generic filters

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

اکسپکتورانت کدئین

Expectorant Codeine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

موارد مصرف اکسپکتورانت کدئین

اين دارو به منظور تسكين سرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سرماخوردگي، آلرژي و يا سايرعلائم عمومي ناشي از سرماخوردگي به كار مي رود.

مکانیسم اثر اکسپکتورانت کدئین

اين فراورده حاوي تركيباتي است كه در جهت تقويت اثر يكديگر به تسكين سرفه يا رفع احتقان كمك مي كنند. گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، فنيل پروپانول آمين با تحريك سمپاتيك و تنگي عروق مخاط بيني و در نتيجه كاهش احتقان وادم و كدئين با اثر مستقين بر مركز سرفه در بصل النخاع و تضعيف رفلكس سرفه، موجب روز اثرات درماني اين دارو مي شوند.

منع مصرف اکسپکتورانت کدئین

در مبتلايان به ضعف تنفسي شديد نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی اکسپکتورانت کدئین

اگر چه هر يك از اجزاي دارويي اين فراورده، داراي عوارض جانبي مشخص است ولي با مقادير بكار برده شده در اين تركيب، عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند.

تداخلات دارویی اکسپکتورانت کدئین

*مشخصات کلی تداخلات: • جزء سودوافدرین: - تشدید هایپرگلیسمی - تشدید اثرات افزاینده فشارخون - امکان ایجاد تداخل با ترکیبات حساس به PH ادرار - تداخل با اثر آنالوگ های نوراپی‌ نفرین رادیونشان شده • جزء کدئین: - سوبسترای CYP2D6 - سوبسترای CYP3A4 - تشدید اثرات آنتی کولینرژیک - تشدید اثرات تضعیف کننده CNS - تحت تاثیر تاخیر در تخلیه ی معده - تشدید اثرات کاهنده فشارخون - کاهش آستانه تشنج - آگونیست اوپیوئیدی - تشدید اثرات سروتونرژیک • جزء گایافنزین: - اطلاعاتی گزارش نشده است. تداخلات رده X (پرهیز): آزلاستین (نازال)، برومپریدول، دی سولفیرام، الوکسادولین، مشتقات ارگوت، فراورده‌های رادیو دارویی آیوبنگوان، متوتری‌مپرازین، مهارکننده‌های مونو آمین اکسیداز، اوپیوئیدها (میکس آگونیست/ آنتاگونیست)، اورفنادرین، اوکسوممازین، پارالدهید، تالیدومید کاهش اثرات داروها توسط اکسپکتورانت کدئین: بنزیل پنیسیلوئیل پلی لایزین، دیورتیک ها، داروهای معدی روده ای، فراورده‌های رادیو دارویی آیوبنگوان، پگ‌ویزومانت، سینکالید کاهش اثرات اکسپکتورانت کدئین توسط داروها: آلفا 1بلاکرها، مهارکننده‌های قوی و متوسط CYP2D6، القاکننده‌های قوی و متوسط CYP3A4، نالمفن، نالتروکسون، اوپیوئیدها (میکس آگونیست/ آنتاگونیست)، پگ اینترفرون آلفا-2b، فنوباربیتال، پریمیدون، اسپیرونولاکتون، داروهای اسیدی‌کننده ادرار افزایش اثرات داروها توسط اکسپکتورانت کدئین: آلویموپان، آزلاستین (نازال)، بلونانسرین، دسموپرسین، دیورتیک ها، دوکسوفیلین، الوکسادولین، فلونیترازپام، متوتری‌مپرازین، متی‌روسین، آگونیست های اوپیوئیدی، اورفنادرین، اوکسی‌کدون، پارالدهید، پیریبدیل، پرامی‌پکسول، راموسترون، روپینیرول، روتیگوتین، عوامل سروتونینی (خطر بالا)، سولریامفتول، سوورکسانت، سمپاتومیمتیک ها، تالیدومید، زولپیدم افزایش اثرات اکسپکتورانت کدئین توسط داروها: آجمالین، آلیزاپرید، عوامل قلیایی کننده، آمفتامین‌ها، عوامل آنتی کولینرژیک، آتوموکستین، بریمونیدین (موضعی)، بروموپرید، برومپریدول، کانابیدیول، ماری‌جوانا (شاهدانه)، مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز، کلرمتیازول، کلروپروکائین، کلرفنسین کاربامات، داروهای تضعیف کننده CNS، کوبیستات، کوکائین (موضعی)، مهارکننده‌های قوی و متوسط CYP3A4، دایمتیندن (موضعی)، دی سولفیرام، درونابینول، دروپریدول، مشتقات ارگوت، گوانتیدین، گیاه کاوا، لمبورکسانت، لوفکسیدین، لومفانترین، منیزیم سولفات، متوکلوپرامید، مینوسیکلین (سیستمیک)، مهارکننده‌های مونو آمین اکسیداز، نابیلون، اوکسوممازین، اوزانیمود، پگ اینترفرون آلفا-2b، پرامپانل، فنوباربیتال، پریمیدون، پروکاربازین، روفینامید، مهارکننده‌های باز جذب سروتونین/ نوراپی نفرین، سدیم اکسیبات، آنالوگ‌های سوماتوستاتین، سوکسینیل کولین، تدیزولید، تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول، داروهای ضدافسردگی‌ سه حلقه‌ای تداخل با غذا: ذکر نشده است.

هشدار ها اکسپکتورانت کدئین

1. اين تركيب ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از مصرف مقادير بالاي ساليسيسلات را پنهان سازد. 2. به دليل وجود كدئين در اين فراورده، ممكن است وابستگي ايجاد شود. 3. اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي يا سرگيجه نمايد.

توصیه های دارویی اکسپکتورانت کدئین

1. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود. 2. براي به حداقل رسانيدن تحريك معده، دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرف شود. 3. قبل از هر گونه اعمال جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد. 4. هنگام برخاستن ناگهاني از وضعيت خوابيده يا نشسته احتياط شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
00524شربت اکسپکتورانت کدئینEXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
EXPECTORANT CODEINEاکسپکتورانت کدئینSYRUP100 mg/30 mg/10 mg/5 mLORALGUAIFENESIN 100 mg/PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 30 mg/CODEINE PHOSPHATE 10 mg/5 mLR05CA10

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.