جستجو
Generic filters

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

فورمترول

Formoterol

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
MOMETASONE FUROATE/ FORMOTEROL FUMARATEمومتازون فوروآت / فورموترول فوماراتAEROSOL, METERED200 ug/5 ug/1{dose}RESPIRATORYMOMETASONE FUROATE 200 ug/FORMOTEROL FUMARATE 5 ug/1{dose}R03AK09
MOMETASONE FUROATE/ FORMOTEROL FUMARATEمومتازون فوروآت / فورموترول فوماراتAEROSOL, METERED50 ug/5 ug/1{dose}RESPIRATORYMOMETASONE FUROATE 50 ug/FORMOTEROL FUMARATE 5 ug/1{dose}R03AK09
ACLIDINIUM BROMIDE / FORMOTEROL FUMARATEآکلیدینیوم برماید / فورموترول فوماراتPOWDER, METERED396 ug/11.8 ug/1{dose}RESPIRATORYACLIDINIUM BROMIDE 396 ug/FORMOTEROL FUMARATE 11.8 ug/1{dose}R03AL
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE / FORMOTEROL FUMARATEبکلومتازون دی پروپیونات / فورموترول فوماراتAEROSOL, METERED100 ug/6 ug/1{Puff}RESPIRATORYBECLOMETHASONE DIPROPIONATE 100 ug/FORMOTEROL FUMARATE 6 ug/1{Puff}R03AK08
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE / FORMOTEROL FUMARATEبکلومتازون دی پروپیونات / فورموترول فوماراتAEROSOL, METERED200 ug/6 ug/1{Puff}RESPIRATORYBECLOMETHASONE DIPROPIONATE 200 ug/FORMOTEROL FUMARATE 6 ug/1{Puff}R03AK08

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.