گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ASA / ATORVASTATIN (AS CALCIUM) / HYDROCHLOROTHIAZIDE / VALSARTANآ اس آ / آتورواستاتین (بصورت کلسیم) / هیدروکلروتیازید / والسارتانTABLET81 mg/20 mg/12.5 mg/40 mgORALACETYLSALICYLSALICYLIC ACID 81 mg/ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE 20 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg/VALSARTAN 40 mgC09DA03
AMLODIPINE (AS BESILATE) / VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDEآملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازیدTABLET10 mg/160 mg/12.5 mgORALAMLODIPINE 10 mg/VALSARTAN 160 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09DX01
AMLODIPINE (AS BESILATE) / VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDEآملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازیدTABLET10 mg/160 mg/25 mgORALAMLODIPINE 10 mg/VALSARTAN 160 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mgC09DX01
HYDROCHLOROTHIAZIDEهیدروکلروتیازیدTABLET50 mgORALHYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mgC03AA03
AMLODIPINE (AS BESILATE) / VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDEآملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازیدTABLET5 mg/160 mg/12.5 mgORALAMLODIPINE 5 mg/VALSARTAN 160 mg/HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mgC09DX01

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.