جستجو
Generic filters

فاقد طبقه بندی فارماکولوژی-درمانی AHFS

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

هیدروژن پراکساید

Hydrogen Peroxide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATEپراکسید هیدروژن +نیترات نقرهSOLUTION0.0016 %/0.99 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 0.0016 %/SILVER NITRATE 0.99 %V07
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATEپراکسید هیدرٍوژن + نیترات نقرهSOLUTION0.0046 %/2.97 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 0.0046 %/SILVER NITRATE 2.97 %V07
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATE+BENZALKONIUM CHLORIDEپراکسید هیدروژن + نیترات نقره + بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION0.1 %/0.0008 %/0.49 %TOPICALHYDROGEN PEROXIDE 0.1 %/SILVER NITRATE 0.0008 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 0.49 %D08AX01
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATE+BENZALKONIUM CHLORIDEپراکسید هیدروژن +نیترات نقره + بنزالکونیوم کلرایدAEROSOL, FOAM0.1 %/0.0016 %/0.99 %TOPICALHYDROGEN PEROXIDE 0.1 %/SILVER NITRATE 0.0016 %/Benzalkonium chloride 0.99 %D08AX01
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATE+BENZALKONIUM CHLORIDEپراکسید هیدروژن +نیترات نقره +بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION0.13 %/0.0016 %/0.99 %TOPICALHYDROGEN PEROXIDE 0.13 %/SILVER NITRATE 0.0016 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 0.99 %D08AX01

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.