فاقد طبقه بندی فارماکولوژی-درمانی AHFS

گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

هیدروژن پراکساید

Hydrogen Peroxide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
HYDROGEN PEROXIDE+ACETIC ACIDپراکسید هیدروژن +نیترات نقرهSOLUTION0.0096 %/5.94 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 0.0096 %/ACETIC ACID 5.94 %V07
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATEپراکسید هیدروژن+ نیترات نقرهSOLUTION15 %/15 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 15 %/SILVER NITRATE 15 %V07
HYDROGEN PEROXIDE+ACETIC ACIDپراکسید هیدروژن+ استیک اسیدSOLUTION10 %/35 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 10 %/ACETIC ACID 35 %V07
HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATEهیدروژن پراکساید تغلیظ شدهLIQUID30 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 30 %V03
HYDROGEN PEROXIDE+SILVER NITRATEپراکسید هیدروژن +نیترات نقرهSOLUTION0.0016 %/0.99 %NOT APPLICABLEHYDROGEN PEROXIDE 0.0016 %/SILVER NITRATE 0.99 %V07

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.