گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

ایپراتروپیوم بروماید

Ipratropium Bromide

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
IPRATROPIUM BROMIDEایپراتروپیوم برمایدSPRAY20 ug/1{dose}RESPIRATORYIPRATROPIUM BROMIDE 20 ug/1{dose}R03BB01
IPRATROPIUM BROMIDEایپراتروپیوم برمایدINHALANT250 ug/1mLRESPIRATORYIPRATROPIUM BROMIDE 250 ug/1mLR03BB01
IPRATROPIUM BROMIDE / SALBUTAMOL (AS SULFATE)ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات)AEROSOL, METERED20 ug/100 ugRESPIRATORYIPRATROPIUM BROMIDE 20 ug/ALBUTEROL 100 ugR03B
IPRATROPIUM BROMIDE / FENOTEROL HYDROBROMIDEایپراتروپیوم برماید / فنوترول هیدروبرمایدAEROSOL, METERED20 ug/50 ug/1{dose}RESPIRATORYIPRATROPIUM BROMIDE 20 ug/FENOTEROL HYDROBROMIDE 50 ug/1{dose}R03AK04
IPRATROPIUM BROMIDE / SALBUTAMOL (AS SULFATE)ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات)SOLUTION200 ug/1 mg/1mLRESPIRATORYIPRATROPIUM BROMIDE 200 ug/ALBUTEROL 1 mg/1mLR03AL02

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.