گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون

Levodopa+Carbidopa+Entacapone

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف

درمان پارکینسون چون این دارو ترکیبی از سه داروی لودوپا، کربی دوبا و انتاکاپون است لطفا به منوگراف انتاکاپن و ترکیب لودوپا سی مراجعه فرمائید.

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات: • جزء کربی‌دوپا؛ - مهارکننده دوپا دکربوکسیلاز • جزء انتاکاپون؛ - تشدید اثرات تضعیف‌کننده CNS • جزء لوودوپا؛ - اثر بر نتایج تست تشخیصی هورمون رشد - اتصال به کاتیون‌های چند ظرفیتی - تشدید اثرات تضعیف‌کننده CNS - آگونیست دوپامین - تشدید اثرات کاهنده فشارخون تداخلات رده X (پرهیز): آلیزاپرید، آمیسولپرید (تزریقی، خوراکی)، آزلاستین (نازال)، برومپریدول، لوفپرامین، ماسیمورلین، متوتری‌مپرازین، متوکلوپرامید، مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز، اورفنادرین، اوکسوممازین، پارالدهید، سولپیرید، تالیدومید کاهش اثرات داروها توسط لوودوپا، کربی‌دوپا و انتاکاپون: آمیسولپیرید (خوراکی)، داروهای ضد سایکوز (نسل اول [تیپیکال])، دروکسی دوپا، ماسیمورلین، متوتری‌مپرازین کاهش اثرات لوودوپا، کربی‌دوپا و انتاکاپون توسط داروها: آلیزاپرید، آمیسولپیرید (تزریقی و خوراکی)، داروهای ضد سایکوز (نسل اول [تیپیکال])، داروهای ضد سایکوز (نسل دوم [آتیپیکال])، بروموپرید، برومپریدول، فوس فنی‌توئین- فنی‌توئین، گلیکوپیرولات (سیستمیک)، فرآورده‌های آهن، ایزونیازید، متیونین، متوتری‌مپرازین، متوکلوپرامید، مولتی ویتامین/ فلوراید (حاوی ویتامین‌های آ، دی و ای )، مولتی ویتامین/ مینرال (حاوی ویتامین‌های آ، دی، ای ، کا، فولات و آهن)، مولتی ویتامین/ مینرال (حاوی ویتامین‌های آ، ای و بدون آهن )، پاپاورین، پیریدوکسین، اسپیرامایسین، سولپیرید افزایش اثرات داروها توسط لوودوپا، کربی‌دوپا و انتاکاپون: الکل (اتیل)، آمیفوستین، آزلاستین (نازال)، بلونانسرین، برکسانولون، برومپریدول، بوپرنورفین، بوپروپیون، تضعیف‌کننده‌های CNS، سوبسترای COMT، دروکسی دوپا، دولوکستین، فلونیترازپام، داروهای کاهنده فشارخون، لوفپرامین، متی‌روسین، مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز (تیپ B)، نیتروپروسید، آگونیست های اپیوئید، اورفنادرین، اکسی کدون، پارالدهید، فولکودین، پیریبدیل، پرامی‌پکسول، روپینیرول، روتیگوتین، سوورکسانت، تالیدومید، زولپیدم افزایش اثرات لوودوپا، کربی‌دوپا و انتاکاپون توسط داروها: آلفوزوسین، باربیتورات ها، بی‌پریدین، بنپریدول، داروهای کاهنده فشارخون، بریمونیدین (موضعی)، بریوودین، بروموپرید، برومپریدول، کانابیدیول، ماری‌جوانا (شاهدانه)، کلرمتیازول، کلرفنسین کاربامات، دیازوکسید، دایمتیندن (موضعی)، دوکسیلامین، درونابینول، دروپریدول، اسکتامین، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، هیدروکسی زین، گیاه کاوا، لمبورکسانت، لیسورید مالئات، لوفکسیدین، لورمتازپام، منیزیم سولفات، متیل‌فنیدات، مینوسیکلین (سیستمیک)، مولسی‌دومین، نابیلون، نفتوپیدیل، نیسرگولین، نیکوراندیل، اوبینوتوزومب، اوکسوممازین، پاپاورین، پنتوکسی فیلین، پرامپانل، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، کیناگولید، روفینامید، ساپروپترین، سدیم اکسیبات، سولریامفتول، تتراهیدروکانابینول، تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول، تری‌مپرازین تداخل با غذا: وعده‌های غذایی با میزان پروتئین بالا و افزایش اسید معده ممکن است جذب لوودوپا را به تأخیر اندازد. راهکار: از مصرف غذاهای با میزان پروتئین بالا حین درمان خودداری شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
19232قرص لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپونLEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100/25/200MG TAB
12112قرص لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپونLEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 200/37.5/150MG TAB
12482قرص لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپونLEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 50/12.5/200MG TAB

مصرف در بارداری

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.