بی حس کننده های موضعی

گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

لیدوکائین+اپی نفرین

LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات: ذکر نشده است. تداخلات رده X (پرهیز): بلونانسرین، برومپریدول، مشتقات ارگوت، لوراسیدون کاهش اثرات داروها توسط لیدوکائین و اپی نفرین: داروهای ضد دیابت، بنزیل پنی‌سیلوئیل پلی لایزین کاهش اثرات لیدوکائین و اپی نفرین توسط داروها: آلفا 1 بلاکر ها، بنپریدول، بتابلاکرها (انتخابی گیرنده بتا1)، بتابلاکرها (با خصوصیات مسدودکنندگی گیرنده آلفا)، بلونانسرین، برومپریدول، کلوزاپین، هالوپریدول، پرومتازین، اسپیرونولاکتون افزایش اثرات داروها توسط لیدوکائین و اپی نفرین: دوکسوفیلین، لوراسیدون، سولریامفتول، سمپاتومیمتیک ها افزایش اثرات لیدوکائین و اپی نفرین توسط داروها: آتوموکستین، بتابلاکرها (غیرانتخابی)، برتیلیوم، فرآورده‌های حاوی کانابینوئید، کلروپروکائین، کوکائین (موضعی)، مهارکننده‌های COMT، مشتقات ارگوت، گوانتیدین، هیالورونیداز، بی‌هوش کننده‌های استنشاقی، لینزولید، مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز، مهارکننده‌های باز جذب سروتونین/ نوراپی نفرین، تدیزولید، داروهای ضدافسردگی‌ سه حلقه‌ای تداخل با غذا: ذکر نشده است.

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.